2%

ani sme sa nenazdali a ďalší kalendárny aj účtovný rok je za nami. Hudobná skupina CHVM má tento rok 40 rokov. Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým spriazneným dušiam, ktoré nám minulý rok poslali 2% zo svojich daní. Peniaze sme použili na financovanie video dokumentu o CHVM, ktorý by mal mať premiéru na Pohode 2020. Tento rok by sme radi vydali nový album CHVM s názvom Chliev a knihu poviedok Jednohubky od Luboša Dzúrika. Predchádzajúce knižky v elektronickej podobe nájdete na týchto stránkach.

o 2% sa uchádzame cez nezisková organizácia mechatronik n.o. hlavná činnosť mechatronik n.o. je zameraná na podporu trenčianskej nezávislej hudobnej scény a podpory olympiády v informatike.

ak máte chuť aj Vy priložiť ruku k dielu a máte možnosť nám poslať 2%, budeme Vám povďační a isto sa Vám dostanú do rúk produkty, ktoré sa podarí pripraviť a vydať vo Fukkavica Records.

dáta neziskovej organizácie mechatronik n.o. nájdete tu:

obchodné meno (názov): Mechatronik, n.o.
sídlo – ulica, číslo, obec, PSČ: Gen. M.R.Štefánika 42/402, Trenčín, 91101 právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 36119768
ďalšie údaje: DIČ: 2021914741
bankové spojenie: UniCredit Bank Trenčín
IBAN číslo účtu: SK1811110000006624339018
kód banky: 1111

Ďakujeme
Ľuboš Dzúrik, CHVM